W wyniku realizowanego projektu nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-050/16 pt:

"Wdrożenie przez F.H.U. Palacar innowacyjnej technologii produkcji urządzenia do wtrysku paliwa gazowego dla silników spalinowych “

firma F.H.U. Palacar wprowadziła na rynek nowa usługę w postaci urządzenia do wtrysku paliwa gazowego
dla silników spalinowych do samochodowych instalacji gazowych.